top of page
  • Writer's pictureOshrat Avihsira Farzam

שיעורים בפרסיתבפסטיבל הסרטים היהודי הוקרן לראשונה סרטו הנפלא והמרתק של הבימאי ודים פרלמן המביא את סיפורו הבלתי יאמן של בחור בלגי צעיר שנעצר על ידי האס־אס יחד עם יהודים אחרים ונשלח למחנה ריכוז בגרמניה. תמורת חצי כריך הוא רוכש ספר בפרסית בלי לדעת שהספר הזה יהיה הסיכוי היחיד שלו לחיות. בעוד כל חבריו לקרון נטבחו הוא בחוכמה רבה ובתושייה נשבע לחיילים הנאצים שהוא אינו יהודי אלה פרסי. השקר הזה מציל את חייו באופן זמני, כי אז מוטלת עליו משימה שנראית בלתי אפשרית, עליו ללמד את קצין האס אס שיעורים בפרסית. סרט מעורר מחשבות,

ללא ספק אחד מהסרטים בנושא השואה הטוב ביותר שיצא לי לראות. סרט מרגש בנושא זיכרון ובדרך אירונית מציג את הפער בין מה שחוו הקורבנות- האסירים ובעיקר היהודים במחנות ההשמדה לעומת חיי הרוצחים - הגרמנים במחנה.

הסרט הוקרן ביומיים לפני יום השואה בסינמה סיטי ובימים אלה ניתן לראות אותו ברשת קולנוע לב.
bottom of page